Do I need a RI&E (Risk Assessment & Evaluation)?

Op de website van het Steunpunt RI&E zijn vele branche RI&E instrumenten te vinden, met onder andere informatie en tips voor het bedrijf over het zélf opstellen van een RI&E en een handleiding voor branches over het maken en laten erkennen van een branche RI&E instrument. De informatie over de RI&E is nu ook in het Engels beschikbaar.

Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico's die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Het Steunpunt RI&E wordt steeds vaker benaderd met vragen van buitenlandse bedrijven met een vestiging in Nederland. Ook zij dienen zich aan de Nederlandse Arbowetgeving te houden. De Arbowetgeving is namelijk van toepassing op álle werkgevers en werknemers op Nederlands grondgebied. Daarom is op de website Steunpunt RI&E nu ook informatie over de RI&E beschikbaar in het Engels. Via het vlaggetje rechtsboven op de homepage is deze informatie toegankelijk.

Bron: Steunpunt RI&E