Borstvoeding op de werkvloer: 7 belangrijke richtlijnen

Van 1 tot 7 augustus is het Wereld Borstvoeding Week 2016, een initiatief van de World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) om het recht op borstvoeding te beschermen, te promoten en te ondersteunen. Voor werkgever en werknemer geldt een aantal bijzondere maatregelen om de gezondheid van moeder en kind tijdens de periode van borstvoeding zo goed mogelijk te beschermen.

Tot negen maanden na de bevalling heeft de werknemer het recht het werk te onderbreken om in alle rust en afzondering haar kind borstvoeding te geven of af te kolven. De onderbreking kan zo vaak en lang als nodig is plaatsvinden, maar niet langer dan een kwart van de dienst.

Richtlijnen kolfruimte

De werkgever dient een geschikte ruimte beschikbaar te stellen waar de werknemer kan kolven. Belangrijke richtlijnen waaraan deze ruimte moet voldoen zijn:

  • De ruimte moet van binnenuit afgesloten kunnen worden. 
  • De ruimte moet hygiënisch zijn.
  • De ruimte moet voldoende privacy bieden.
  • De ruimte moet voldoende rustig en afgezonderd zijn.
  • In de ruimte moet een bed of rustbank staan.
  • Voldoende verse lucht en voorzieningen voor klimaatbeheersing zijn nodig.
  • Het dient een ruimte te zijn zonder risico's zoals de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en verontreinigingen.

Recht op rust en regelmaat

In de Arbeidstijdenwet zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de arbeids- en rusttijden van zwangere en borstvoeding gevende werkneemsters. Een zwangere of kolvende werknemer heeft, tot zes maanden na de bevalling recht op voldoende rust, extra pauzes en regelmatige werktijden.