Jaarverslag 2015 Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) constateert in haar jaarverslag 2015 opnieuw dat de Wet op de medische keuringen (Wmk) en de bepalingen daarin met betrekking tot aanstellingskeuringen, niet altijd worden nageleefd. De CKA richt zich op het signaleren en verbeteren hiervan.

Verboden vragen

Zo bleek dat regelmatig – verboden – gezondheidsvragen voorkomen in sollicitatieformulieren. Ook in 2016 zal de CKA actief zijn om werkgevers hierop te wijzen. Daarnaast krijgt onder meer het bespreken van gezondheid bij psychologische onderzoeken in het kader van sollicitaties aandacht. Ook dit is volgens de letter van de Wmk niet toegestaan, maar komt veel voor.

Misverstanden

In veel gevallen heeft het onjuist toepassen van de wet te maken met onvoldoende kennis, of het bestaan van misverstanden bij de werkgever en/of sollicitanten. Om die reden heeft de CKA eind 2015 een informatiecampagne gehouden. In 2016 zal de CKA verder gaan op de ingezette weg om werkgevers en sollicitanten goed te informeren.

Update leidraad aanstellingskeuringen

In 2015 constateerde de CKA, samen met deskundigen uit het veld, dat de ‘Leidraad aanstellingskeuringen’ dringend aan een update toe is. Nagegaan wordt wat daar voor nodig is en hoe de financiering geregeld kan worden.

Bron nieuwsbericht: CKA