Inspectie SZW publiceert sectorrapportage 2013 -2015 Zorg en Welzijn

De Inspectie SZW heeft inspectieresultaten gepubliceerd van inspecties in de sector zorg en welzijn. De inspecties vonden plaats van 2013 t/m 2015 in de deelsectoren verpleging, verzorging en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ziekenhuizen, en opvanghuizen en asielzoekerscentra.

De Inspectie SZW controleerde vooral op risico’s op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Waar zaken niet op orde waren kwam de Inspectie terug.

Ga naar Sectorrapportage gezond en veilig werken in de sector Zorg en Welzijn 2013 - 2015