Nieuwe praktijkgids Elektromagnetische velden in arbeidssituaties online beschikbaar

Er is een praktijkgids verschenen over elektromagnetische velden in arbeidssituaties. De gids is vooral bedoeld voor werkgevers die willen bepalen of er voor hun werknemers risico’s van elektromagnetische velden in de werkomgeving kunnen zijn.  Daarnaast kan deze gids nuttig zijn voor geïnteresseerde werknemers en voor preventiemedewerkers en arbodeskundigen, zoals arbeidshygiënisten, veiligheidsdeskundigen en bedrijfsartsen.

De Nederlandse praktijkgids ‘Werken bij Elektromagnetische velden in arbeidssituaties’  is gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De gids is uitgebracht omdat per 1 juli 2016 de Europese regels voor werken met elektromagnetische velden zijn opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit. In het besluit staat hoe werkgevers en werknemers gezondheidsrisico’s moeten inschatten en eventueel beperken. Dit gebeurt met een Risico-inventarisatie en –Evaluatie (RI&E).

Zie ook

Elektromagnetische velden in arbeidssituaties

Elektromagnetische velden

Antennebureau