Verslag REACH-voorlichtingsmiddag ‘Begin op tijd’ online beschikbaar

Het verslag van het minisymposium ‘Begin op tijd’ van de REACH Helpdesk staat online. Ruim 50 mkb’ers met beperkte ervaring met het registreren van stoffen binnen REACH werden op 17 juni voorbereid op het samenstellen van een registratiedossier.

Namens het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) gaf Senior Scientific Officer Catherine Cornu een heldere toelichting op het ECHA 7 stappenplan om tot een succesvolle registratie te komen. Namens het bedrijfsleven gaven Jan Schuller, Fred Kerkhof en Frank Visser een pakkende presentatie over hoe het registreren van een stof er in de praktijk aan toegaat, hoe verschillende registranten samenwerken, hoe de kosten worden verdeeld, wie wat moet doen en wat de verplichtingen zijn. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf een toelichting op de registratietools en de REACH en CLP Helpdesk waar het mkb terecht kan met vragen. En tot slot heeft het RIVM gepolst of men interesse heeft in een aantal modulaire trainingen.

Het verslag van het minisymposium en alle presentaties zijn online terug te vinden.