Terugkijken: Webinar Gezond en Veilig Werken in Tijden van R0B0T1SER1NG

Het webinar over robotisering van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werkt is online terug te kijken. In dit digitale seminar hebben beleidsmedewerker Koen van Schie, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderzoeker Michiel de Looze van TNO en de VU en branche-expert Albert van der Burg van Stigas samen met deelnemers het onderwerp robotisering verkend. Uiteraard kwamen ook de gevolgen voor de werkvloer van de toekomst aan bod.

Robotisering is een ontwikkeling die onze samenleving en economie grondig verandert. Dit gaat niet automatisch. Zo zijn er aanpassingen nodig op de arbeidsmarkt om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Hebben we de technische kennis? Wat betekent het voor de belastbaarheid? Welke risico’s lopen we, of hoeven we juist niet meer te lopen, dankzij robots?

Deze vragen kwamen aan bod in de Webinar ‘Gezond en Veilig Werken in Tijden van R0B0T1SER1NG’. De webinar is nu terug te kijken op de website gezondenveiligwerkt.nl van Gezond en veilig werkt.