Beleidsregel liften voor 2016 gepubliceerd

De Beleidsregel liften 2016 is op 7 juni 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. De beleidsregel geeft aan hoe in Nederland kan worden voldaan aan de eisen uit de richtlijn liften 2014/33/EU, Annex I, artikel 2.2 derde alinea.

Veiligheidsmaatregelen in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kunnen andere passende middelen worden gebruikt om het risico op verplettering te voorkomen, met name als een vrije ruimte of schuilruimte in bestaande gebouwen niet te realiseren is. De Inspectie SZW moet daarmee dan wel vooraf instemmen. De procedure hiervoor wordt beschreven in de beleidsregel.

De Beleidsregel liften 2016  is een voortzetting van het huidige beleid over liften in bestaande gebouwen. De beleidsregel is in lijn gebracht met de nieuwe richtlijn liften 2014/33/EU en de  normalisatienormen die onder de nieuwe richtlijn liften zijn geharmoniseerd.

Op het Arboportaal vindt u meer informatie over certificering.

Zie ook
Beleidsregel liften 2016