Winnaars essaywedstrijd Veiligheid Voorop bekend!

Niet één, niet twee, maar liefst drie winnaars leverde de essaywedstrijd van Veiligheid Voorop op donderdag 19 mei op. De essaywedstrijd, een initiatief (Safety Deal) in samenwerking met Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de chemische industrie en de TU Delft, had als thema ‘Veiligheid een Kettingreactie!’ De winnaars ontvingen alle drie een beurs ter waarde van € 25.000 om de opleiding Management of Safety, Health and Environment (MoSHE) te gaan volgen.

Einde aan de hiërarchie

Denise Harkema (Tebodin) ziet in social media mogelijkheden om de veiligheidscultuur binnen Brzo-bedrijven te verbeteren. "Een sociaal netwerk leidt een eigen leven. Er ontstaat 'collectieve intelligentie'", stelt zij in haar verhaal. Op het internet verdwijnt de hiërarchie die veel bedrijven juist wel kennen. En daarmee raakt dit essay ook meteen aan een moeilijk punt: gebruikmaking van sociale media verhoudt zich slecht met hiërarchische verhoudingen. Het vereist van een bedrijf een ‘leap of faith’ om meer gebruik te gaan maken van twitter, instagram en wat niet meer. In elk geval is het noodzakelijk dat Brzo-bedrijven hierover gaan nadenken.

Het referentiekader bepaalt de veiligheid

Maarten de Looij (Vopak) wijdde zijn essay aan de verschillende referentiekaders die verschillende mensen hebben met het oog op veiligheid. Een algemene veiligheidsmaatregel in de ene context, kan in een andere context juist een risico opleveren: bijvoorbeeld wanneer een tankopslagbedrijf roeiers verplicht om een veiligheidsbril te dragen (dit hindert hen in hun bewegingen bij meerpalen). De Looij verwees naar Thinking fast and slow van Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. Kern uit dit boek: "Wij dénken misschien dat we rationeel zijn, maar in de praktijk nemen we vaak heel snelle intuïtieve beslissingen. Daarbij speelt het referentiekader, de ervaring, van de persoon die het werk doet, een belangrijke rol."

Conflict mág

In het essay van Roy Jautze (Dana Petroleum) werd de vraag gesteld of het bedrijf er veiliger van wordt wanneer 'stoere mannen' zich meer 'softe skills' gaan eigen maken. Zoals dat voor de maatschappij als geheel geldt, geldt dat ook voor de situatie in onze bedrijven: veiligheid is gebaat bij een organisatiecultuur waarin er verschillende meningen mogen bestaan. En het mooiste is wanneer die meningen niet alleen maar naast elkaar bestaan, maar ook aan elkaar getoetst worden, zo schrijft deze auteur. Sterker nog, Jautze betoogt dat er conflict mag zijn over verschillende opvattingen van veiligheid! Alleen moet dat conflict wel op een constructieve manier worden ‘uitgevochten’.

Het is een kettingreactie

Het thema van de essaywedstrijd ‘Veiligheid een Kettingreactie!’ is niets voor niets gekozen. Bij het werken met gevaarlijke stoffen is niet alleen de veiligheidscultuur binnen het eigen bedrijf van belang, maar ook het veilig samenwerken met ketenpartners, zoals toeleveranciers, contractors, logistieke dienstverleners en afnemers van chemische producten. Door ideeën, ervaringen en adviezen op deze manier te delen met anderen wordt er gewerkt aan de verdere verbetering van de veiligheid in de chemieketen.

De essays worden gebundeld en binnenkort gepubliceerd op www.veiligheidvoorop.nu.

Bron: www.veiligheidvoorop.nu