Voorkomen van werkgerelateerde kanker, Europese conferentie over carcinogenen

Jaarlijks overlijden in de Europese Unie tussen de 50.000 en 100.000 werknemers door blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Bescherming van EU-werknemers tegen dit soort stoffen is van groot belang. Tijdens de conferentie ‘Voorkomen van werkgerelateerde kanker’ 23 tot 25 mei gaat het over terugdringing van werkgerelateerde kanker en het stellen van meer grenswaarden aan het werken met kankerverwekkende stoffen.

De conferentie wordt georganiseerd in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap. Er wordt aandacht besteed aan bestaande en nieuwe inzichten in de problematiek van kankerverwekkende stoffen en aan de mogelijkheden om blootstelling aan deze stoffen te verminderen. Een belangrijke maatregel is het stellen van meer Europese grenswaarden aan de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Ook andere onderwerpen komen tijdens de conferentie aan de orde, zoals gedrag van werkgevers en werknemers en innovatie bij verwijdering of vervanging van kankerverwekkende stoffen.

Programma van 25 mei

Dag drie van de conferentie werpt een blik op de toekomst. Vandaag spreken onder meer een vertegenwoordiger van de Europese Commissie en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

Bron: eu2016.nl