Roadmap Werkkracht bij kanker maakt re-integratie inzichtelijk voor werkgever en werknemer

Ieder jaar krijgen 40.000 mensen van de beroepsbevolking kanker. Gelukkig kunnen steeds meer mensen hun werk weer oppakken. Al gaat dit niet vanzelf. Kanker op de werkvloer is een lastig thema. Een goed gesprek en goed contact tussen werkgever en werknemer is cruciaal. De Roadmap Werkkracht bij kanker is een belangrijk hulpmiddel bij re-integratie bij kanker.

In de Roadmap wordt aangegeven welke stappen werkgever en werknemer (moeten) zetten, om de werknemer aan het werk te helpen en te houden als deze persoon kanker krijgt. De werknemer en werkgever krijgen praktische handvatten aangereikt om het onderwerp bespreekbaar te maken en aan het werk te blijven tijdens kanker.

Goede werkrelatie belangrijk voor succesvolle re-integratie bij kanker

Minister Asscher heeft in zijn brief over kanker en werk aan de Tweede Kamer van 8 april jl. het belang van goede voorlichting nogmaals benadrukt. Een succesvolle re-integratie bij kanker begint al vroeg, tijdens de behandelingen. Het is geen recht stijgende lijn, maar een ‘zaagtand’ met ups en downs. Een goede werkrelatie, contact met de werkvloer en kennis van wet- en regelgeving zorgen dat een werknemer sneller zijn werk kan hervatten. Ondersteuning vanuit het werk, advies van een bedrijfsarts en gespecialiseerde vroegtijdige begeleiding zorgen voor een voorspoedige terugkeer naar het werk tijdens en na kanker. De Roadmap Werkkracht bij kanker geeft inzicht en maakt stappen voor re-integratie bespreekbaar tussen werkgever en werknemer.

Bron: OVAL