Veilig en gezond werken tijdens de 2e Week van de RI&E: 13-17 juni 2016

In navolging van de succesvolle 1e Week van de RI&E in 2015, organiseert Steunpunt RI&E van 13 t/m 17 juni de tweede ‘Week van de RI&E’. Het thema is deze keer “Oog voor uw werknemers”. Tijdens deze week organiseren tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs activiteiten om ondernemers met behulp van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Het doel is om uitval, zowel op de korte als de langere termijn, te voorkomen.

Thema: “Oog voor uw werknemers”

Het thema ‘Oog voor uw werknemers’ gaat in op de verantwoordelijkheid van werkgevers om een gezonde en veilige werkplek te creëren samen met hun werknemers. Bovendien levert het ondernemers voordelen: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers en vergroten in veel gevallen de productiviteit. Door minder verzuim wordt de bedrijfscontinuïteit bovendien verbeterd, waar ook klanten bij gebaat zijn.

De feiten op een rijtje:

  • 35% van de bedrijven heeft een RI&E inclusief Plan van Aanpak. Vooral bedrijven met minder dan 10 werknemers hebben vaak geen RI&E. De RI&E-naleving is hier 28%, ten opzichte van 84% in de grote bedrijven met 100 of meer werknemers. (bron: Werkgevers Enquête Arbeid 2014 - TNO)
  • Naar schatting zijn er jaarlijks ruim 17.000 nieuwe gevallen van beroepsziekten (bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten);
  • Het werkgerelateerde verzuim kostte bedrijven in 2012 ongeveer 5 miljard Euro. (bron: Arbobalans 2014).


Activiteitenagenda

Via www.weekvanderie.nl komt de online activiteitenkalender beschikbaar, die in de komende weken verder wordt gevuld. Intermediairs kunnen zich gratis aanmelden met hun activiteiten. In het overzicht met supporters (http://rie.nl/week-van-de-ri-e/overzicht-supporters) staan de deelnemende partijen. Ook dit zal nog verder worden uitgebreid.

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E.