Online applicatie RI&E Bouwnijverheid gelanceerd

De Arbowet eist van werkgevers dat zij een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen. Om aan deze verplichting te voldoen, reiken de organisaties van werkgevers en werknemers in de bouw met de online RI&E Bouwnijverheid (3.0) een kant-en-klare oplossing aan. Met de door Arbouw geactualiseerde applicatie kan de basis worden gelegd voor een gedegen arbobeleid, gezonde werknemers en veilige arbeidsplaatsen. Gebruik van de RI&E Bouwnijverheid is geheel gratis.

De RI&E geldt in de praktijk als belangrijke eerste aanzet voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. In het document moeten werkgevers bepalen of de dagelijkse arbeid gevaar of gezondheidsschade kan veroorzaken. De RI&E geeft naast inzicht in de risico's ook passende maatregelen om arbeidsongevallen, beroepsziekten en ziekteverzuim te voorkomen.

De online applicatie RI&E Bouwnijverheid (www.riebouwnijverheid.nl) begeleidt werkgevers stap voor stap bij het opstellen van het verplichte document. De gebruiker bepaalt zelfstandig middels de uitgebreide beroepenlijst alle voorkomende functies in het bedrijf, selecteert de risico's en transporteert de noodzakelijke maatregelen naar het plan van aanpak. Een dashboard toont het actuele overzicht van de genomen maatregelen, de noodzakelijke acties en de gekozen termijnen. Nadert een termijn de einddatum, dan krijgt de gebruiker hierover automatisch bericht. De RI&E kan desgewenst worden geprint, zodat deze tijdens inspecties direct kan worden overlegd.

De RI&E Bouwnijverheid is ontwikkeld door Arbouw in opdracht van Bouwend Nederland, NOA, FNV en CNV Vakmensen. Met de applicatie willen de organisaties de arbeidsomstandigheden verbeteren en werkgevers helpen om de kosten te reduceren. De RI&E Bouwnijverheid is door het Steunpunt RI&E aangewezen als erkend instrument. Hierdoor hoeven bedrijven met minder dan 26 werknemers die op deze wijze hun RI&E opstellen, deze niet te laten toetsen door een arbodienst/deskundige.

Heeft u al een RI&E?
U kunt de RI&E Bouwnijverheid (3.0) gebruiken om uw huidige RI&E te actualiseren. Dankzij de vernieuwde beroeps- en risicobeschrijvingen in deze nieuwe online applicatie, heeft u direct een up-to-date document met bijbehorend plan van aanpak.

Bron: Arbouw