10 tips om de RI&E en arbocatalogus op elkaar aan te laten sluiten

Hoe zorg je ervoor dat de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) optimaal op elkaar aansluiten? En hoe motiveer en stimuleer je gebruikers? Steunpunt RI&E geeft 10 tips uit de praktijk, samengesteld uit ervaringen van 10 brancheorganisaties.

 1. Bepaal doelstellingen
  Bepaal vooraf, in samenspraak met alle betrokken partijen, wat je wilt bereiken met het instrument en wat er wel of juist niet wordt opgenomen. Neem hierbij de uiteindelijke gebruiker als uitgangpunt.
 2. Kijk en leer van anderen
  Steunpunt RI&E, MKB Nederland, vakbonden en branchepartijen hebben veel ervaring met het ontwikkelen van een branche RI&E. Informeer eens hoe andere branches het hebben aangepakt of organiseer een overleg met andere branches.
 3. Organiseer draagvlak en neem de tijd
  Zorg dat verwachtingen van verschillende partijen in de branche vanaf de start kloppen met wat er wordt ontwikkeld. Informeer tijdig verschillende partijen en schuif aan bij een overleg om onduidelijkheden uit de lucht te halen.
 4. Sluit aan op de praktijk
  Maak de informatie vooral praktisch en snel toepasbaar met herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Door toekomstige gebruikers zelf (mee) te laten ontwikkelen, is er direct waardevolle feedback.
 5. Hou het simpel en gebruikersvriendelijk
  Maak de informatie zo toegankelijk en overzichtelijk mogelijk. Dit kan goed door het maken van illustraties als plaatjes en filmpjes, maar ook door het maken van eenvoudige en begrijpelijke teksten. Formuleer positief en niet dwingend.
 6. Verbind de RI&E en de arbocatalogus
  Maak een goede koppeling tussen vragen uit de RI&E en de oplossingen in de arbocatalogus. Hierdoor krijgt de gebruiker inzicht in de risico’s, maar ook concrete voorstellen voor maatregelen om risico’s te beperken.
 7. Investeer in een goed systeem en test met gebruikers
  Een intuïtief en goed werkend ICT-systeem is essentieel om gebruik te stimuleren. Gebruikers haken af als het systeem niet toegankelijk is. Investeer daarom in goede automatisering en laat het testen door toekomstige gebruikers.
 8. Help, ondersteun en motiveer gebruikers
  Een steuntje in de rug helpt bedrijven de drempel over. Via een helpdesk, een workshop of persoonlijke begeleiding tijdens bedrijfsbezoeken worden bedrijven aangemoedigd om RI&E optimaal in te zetten.
 9. Maak de meerwaarde van de arbo duidelijk
  Vaak worden arbo-zaken als kostenpost gezien. Echter, een actief arbobeleid is ook een investering in mensen, goed voor de bedrijfsvoering en de positie op de arbeidsmarkt.
 10. Communiceer
  De arbo is voor de meeste bedrijven geen core business. Gebruik communicatiemiddelen om de RI&E en de arbocatalogus onder de aandacht te houden, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, bijeenkomsten, op de website of via social media.

Ga voor meer informatie naar de website van steunpunt RI&E of bezoek de pagina op het arboportaal.