UNETO-VNI en MKB-Nederland maken werk van duurzame inzetbaarheid

UNETO-VNI en MKB-Nederland gaan van start met het programma 'Duurzame inzetbaarheid in de installatiebranche'. Directeur Erik van Engelen van UNETO-VNI en directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland tekenden daarvoor op 24 juni een convenant in Den Haag. Doel van het programma is om ondernemers in de installatiesector te stimuleren om werknemers duurzaam inzetbaar te houden en daarmee ook de continuïteit van bedrijven te waarborgen.

'Een werknemer die gelukkig en gezond is, functioneert optimaal. Daar draait het om in het project duurzame inzetbaarheid', zegt directeur Erik van Engelen van UNETO-VNI. 'Ondernemers kunnen werknemers helpen duurzaam inzetbaar te blijven. Bijvoorbeeld door te luisteren naar hun wensen, goede scholingsfaciliteiten te bieden, maar bijvoorbeeld ook door het geven van gezondheidstips. Het bedrijf van de toekomst heeft oog voor de gezondheid en ontwikkeling van de werknemer en presteert daardoor beter.'

Bij deelnemende bedrijven vindt eerst een onderzoek plaats naar de mate van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld om die te verbeteren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het bevorderen van gezond en veilig werken en een leercultuur voor werknemers Ook het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, het bevorderen van een flexibele werkcultuur om arbeid en zorg goed te kunnen combineren en het invoeren van arbeidstijdenmanagement kunnen onderdeel zijn van het programma.

Directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland: 'UNETO-VNI laat met deelname aan dit programma zien dat zij als ondernemersorganisatie oog heeft voor de werknemers in de sector. Dat is een randvoorwaarde voor blijvend succes. Ondernemingen kunnen alleen groeien als mensen groeien.'

Bron: duurzameinzetbaarheid.nl