Nieuw rapport Panteia over preventie van beroepsziekten

‘De bedrijfscultuur op de werkvloer’ is van belang bij het voorkomen van beroepsziekten. Dit is een van de uitkomsten uit het nieuwe onderzoeksrapport van Panteia dat onlangs is verschenen.

En ook de relatie tussen werkgever en werknemer op de werkvloer kan een gunstige invloed uitoefenen op het voorkomen van welke beroepsziekte dan ook. In het onderzoek “Preventie van beroepsziekten” dat is uitgevoerd door Panteia en VHP Human Performance, is aan de hand van interviews met praktijkvoorbeelden en experts gekeken naar aspecten die in het algemeen een risico vormen voor het ontstaan van beroepsziekten.

Kernfactoren
Steeds meer werkgevers en werknemers zijn zich bewust van de directe oorzaken van beroepsziekten. Het ontbreekt echter vaak aan kennis en bewustzijn van de meer indirecte factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van een beroepsziekte. Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste factoren liggen op het niveau van de werkvloer.

Een aantal kernfactoren die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn:

  • De verantwoordelijkheid van de werknemer
  • De mate van betrokkenheid van de werkgever en werknemer bij werk en beleid
  • De heersende normen ten aanzien van gezond en veilig werken
  • De sociale steun die de werknemer ervaart bij collega’s en direct leidinggevende

Via de programma’s Zelfregulering en Duurzame Inzetbaarheid zal de bewustwording en kennis over de invloed van ‘de bedrijfscultuur op de werkvloer’ op het voorkomen van beroepsziekten verder gestimuleerd worden.