EU-OSHA erkent Europese bedrijven en organisaties voor beheersen van stress op de werkplek

Als onderdeel van EU-OSHA's campagne 'Gezond werk is werk zonder stress!' heeft het Agentschap tijdens een plechtigheid onder leiding van EU-commissaris Marianne Thyssen en de directeur van EU-OSHA, Christa Sedlatschek, meer dan 100 officiële campagnepartners bijeengebracht die maatregelen hebben getroffen om psychosociale risico's en stress op de werkplek terug te dringen.

Bij deze gelegenheid heeft EU-OSHA aan Siemens de Award voor goede praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk 2014-2015 toegekend in de nieuwe speciale categorie ‘Officiële campagnepartner’. De plechtigheid werd gehouden in het kader van een tweedaags evenement voor benchmarking en het uitwisselen van goede praktijken in Brussel op 5 en 6 maart 2015.

Bron: EU-OSHA

Zie ook