Asbestdaken definitief verboden in 2024

Met ingang van 2024 geldt een definitief verbod op asbestdaken, maakte staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) bekend.

Het grootste deel van deze asbestdaken is te vinden op boerenbedrijven. Het verwijderen van het kankerverwekkende materiaal is een dure aangelegenheid. Daarom verstrekt het ministerie van IenM vanaf 2016 subsidie aan eigenaren van asbestdaken. Daarvoor is minimaal 75 miljoen euro beschikbaar. Het verbod gaat niet gelden voor asbest in gebouwen dat niet in contact staat met de buitenlucht, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal.

Zonnepanelen
In een reactie op het algehele verbod meldt de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland dat agrarische bedrijven al in toenemende mate hun asbestdaken vervangen. Zij kiezen als nieuwe dakbedekking voor bituum om daar zonnepanelen op te plaatsen. Zonnepanelen zijn een interessante optie voor boeren omdat met grote oppervlaktes veel rendement is te halen.

Bron: Arbo-online.nl