ISO 45001 vervangt norm Arbo OHSAS 18001

ISO 45001 wordt de nieuwe standaard voor het managen van werkgerelateerde veiligheids- en gezondheidsaspecten, ook wel Arbo genoemd. De norm, waar momenteel nog hard aan gewerkt wordt, moet OHSAS 18001 gaan vervangen.

Een bredere scope, meer aandacht voor gezondheid en de grotere rol van werknemers zijn de belangrijkste verwachte veranderingen die het bedrijfsleven kunnen raken, zo zegt voorzitter van de NEN normcommissie, Ron Waumans.

De norm behandelt veiligheids- en gezondheidsaspecten op het werk. Omdat het een ISO-norm betreft, heeft hij wereldwijde werking. Hij moet dus van toepassing zijn in landen als India, Bangladesh, waar men nog niet zo ver is met deze zaken, maar ook in Nederland, waar we de veiligheid en gezondheid toch al redelijk op peil hebben. Het kost tijd die norm te harmoniseren voor alle landen die deelnemen in ISO.

Gezondheid
Behalve de scope zal ook de inhoud van ISO 45001 enigszins afwijken van OHSAS 18001. "Het accent lag in OHSAS 18001 vooral op veiligheid. Ik denk dat nu in de nieuwe norm die balans wat meer verschuift richting gezondheid. Dus ook aandacht voor psychische klachten en stress management, " aldus Waumans.

Waumans verwacht dat de nieuwe norm eind 2016 definitief klaar is.

Het betreft overigens een privaat initiatief. Het is een certificaat voor bedrijven die dat zelf belangrijk vinden. Het wordt niet verplicht door de overheid.

Bron: HRPraktijk.nl