Gratis RI&E voor NUV-leden

Sinds 2009 faciliteert Gezond Uitgeven! de bij het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) aangesloten lidbedrijven met een branchespecifieke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Met dit erkende branche-instrument kunnen uitgeverijen zelf hun RI&E uitvoeren. De RI&E is een digitaal instrument waarmee kan worden nagegaan of de risico’s (bijvoorbeeld rond beeldschermwerk en werkdruk) in de eigen organisatie op orde zijn. Tevens kan de RI&E gebruikt worden als check om te bezien of het bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Arbowet. De RI&E geeft gebruiksgemak en bespaart kosten omdat deze voor NUV-leden kosteloos wordt verstrekt.

Dit betekent dat een bedrijf tot maximaal 25 medewerkers voor de uitvoering van de RI&E geen kosten kwijt is aan een arbodienst. Bedrijven met 25 of meer medewerkers kunnen de RI&E zelf uitvoeren waarna alleen nog een toets nodig is door de arbodienst of een gecertificeerde deskundige.

Is uw bedrijf toe aan een nieuwe RI&E? Of is het tijd voor een update van de RI&E? Maak dan gebruik van de RI&E Gezond Uitgeven!

Raadpleeg de site of vraag een accountnaam, wachtwoord en instructie aan bij Chris Hondeman (c.hondeman@nuv.nl). Daarna kunt u direct aan de slag met de uitvoering van de RI&E. Zo’n 80 collega-uitgeverijen gingen u al voor.

Bron: NUV