Handige links

Handige links naar meer informatie over de nieuwe Arbowet.

Nieuwe Arbowet

 • Wetsvoorstel op EersteKamer.nl
 • Themadossier Nieuwe Arbeidsomstandighedenwet op OVAL.nl met o.a. een checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening.
 • Thema Arbo op FNV.nl, met informatie over arbocatalogi, de (nieuwe) arbowet en de preventiemedewerker.
 • Wijzigingen Arbowet 2017 op de website van de ArboUnie.
 • Wat betekenen de veranderingen in de Arbowet voor u als werkgever? Handige leaflet (ook in Engels beschikbaar) en een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden op de website van ArboNed.
 • Handig voor ondernemers: In de Praktijkinfo 'De vernieuwde Arbowet' (download) van MKB Nederland staan alle wijzigingen op een rij.
 • Checklist wijzigingen Arbowet van ArboNed. Met deze checklist ziet u direct of u voldoet aan de wettelijke verplichtingen van de wijzigingen uit de Arbowet.

Arbozorg

 • Arbo op orde? Doe de zelfinspectie van zelfinspectie.nl en checkt eenvoudig zelf of alle arbeidsrisico's in het bedrijf bekend zijn en de juiste maatregelen genomen worden.
 • Welke arbodienst(verleners) halen we in huis? Een checklijst voor werkgeversvertegenwoordigers (OR en PVT) van FNV.
 • De website van Steunpunt RI&E met o.a. een overzicht van de impact van de wijziging Arbowet op de Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Betrokkenheid van werknemers

 • Handige samenwerkposter en stappenplan samenwerken voor de samenwerking tussen de preventiemedewerker en de OR van TNO op inPreventie.nl.
 • Toolbox samenwerken voor preventiemedewerkers van inPreventie.nl, een handige toolbox met instrumenten die helpen bij de samenwerking en bij het onder de aandacht houden van preventie.