Actueel

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

Om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid, gaat de Arbeidsomstandighedenwet veranderen. De wijziging van de Arbowet heeft onder meer gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts en de inspanningen die verschillende partijen moeten leveren om beroepsziekten te voorkomen. De belangrijkste veranderingen staan in het nieuwsbericht over de wetswijziging Arbowet.

De actuele ontwikkelingen rondom en de achtergronden bij de wetswijziging staan op deze pagina bij elkaar. De wetswijziging zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Tot  het moment dat deze nieuwe wet in werking treedt gaan de teksten elders op de website nog uit van de nu geldende Arbeidsomstandighedenwet.

Huidige wetgeving

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving wordt de communicatie rondom een aantal zaken uit de huidige wet verbeterd. Het gaat dan om de rol van de bedrijfsarts, de maatwerk- en vangnetregeling en de rechten en plichten van vaste en niet-vaste medewerkers.

Partners

De volgende partijen denken met het ministerie van SZW mee bij (de invoering van) de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet: AWVNFNV, Inspectie SZWKwaliteit op Maat, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NSPOH, NVAB, NVvANVVKOVAL, SGBO en VNO/NCW.

Animaties en inspiratievideo's

Over arbozorg wordt een aantal animaties gemaakt om de wetgeving op een eenvoudige manier uit te leggen. Verder zijn er video's beschikbaar ter inspiratie en om te delen.

Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers en werknemers gebaat bij duidelijke afspraken. Op dit moment is er grote diversiteit aan contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers, wat kan leiden tot ontoereikende zorg. De overheid introduceert daarom het basiscontract.

Een goedlopend bedrijf is gebaat bij gezonde en gelukkige werknemers. Als werkgever kun je hier veel aan bijdragen. Door preventie en arbozorg goed te regelen, kunt u zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving en voldoet u aan de arbowetgeving. Maar hoe pak je dat aan? Bekijk de animatie van het Stappenplan Arbozorg.

Iedere werkgever moet zich bij het uitvoeren van het Arbobeleid en verzuimbeleid laten ondersteunen door een of meer deskundigen. Hij heeft de keuze tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling. In deze animatie wordt uitgelegd bij welke taken ondersteuning verplicht is. De verschillen tussen beide regelingen komen aan bod.

promotievideo arbozorg

Een promotievideo over het zelf organiseren van arbozorg, waarin een vindingrijke hr-manager een manier heeft gevonden om werknemers aan te moedigen regelmatig van houding te veranderen.

service terminal rotterdam

General Manager Arjan Donatz en hr-coördinator Kitty Schoovers vertellen in deze video op een inspirerende manier hoe preventie en arbozorg zijn georganiseerd bij de Service Terminal Rotterdam (STR).

moeder rietdekker

Een frisse blik op de werkvloer kan risico’s en preventiemogelijkheden aan het licht brengen die werkgevers en werknemers zelf misschien niet zien. De moeder van een glazenwasser en de moeder van een rietdekker volgden hun zoons en bekeken waar ruimte was voor verbetering.

Wienerberger is marktleider op het gebied van keramische bouw- en bestratingsmaterialen. Het bedrijf heeft in Nederland een hoofdkantoor en 16 productielocaties, die gezamenlijk ruim 750 medewerkers tellen. De Inspiratie bij Wienerberger is gefilmd bij de dakpannenfabriek Janssen- Dings in Tegelen en geeft een toelichting op de Arbo aanpak, die zich specifiek richt op het verbeteren van de mentale veerkracht van medewerkers.

ING inspiratievideo

De ING Bank heeft het Programma Onbekend Talent, dat zorgdraagt voor werk bij ING voor mensen met een arbeidsbeperking. Caroline Schreuder vertelt in deze Inspiratievideo hoe zij bij de ING is komen te werken en welke ondersteuning zij heeft gekregen van en in de organisatie. Peter Don, manager van het programma, vertelt over het belang van het programma voor de ING en over de ondersteuning en arbozorg, die werknemers met een arbeidsbeperking krijgen.

Groenen Groep in Veldhoven is gespecialiseerd in het uitvoeren van grondwerken, (renovatie) sloopwerken en wegenbouw en heeft circa 50 werknemers in vaste dienst. In deze Inspiratievideo vertelt Esther Groenen over de prioriteit die het MKB bedrijf geeft aan de arbozorg en het gezond en veilig werken van de mensen die het werk doen. Lianne Schouten, arts midden - en kleinbedrijf bij AboNed, vertelt over het belang en het succes van de goede samenwerking tussen de Groenen Groep en ArboNed bij het organiseren van de arbozorg en het oplossen van specifieke gezondheidsrisico’s.

Rob Groen is gecertificeerd hogere veiligheidskundige en werkt als preventiemedewerker bij SRO Amersfoort. SRO beheert en verhuurt accommodaties voor sportbeoefening en voor het organiseren van activiteiten en evenementen. In deze Inspiratievideo vertelt Rob Groen hoe hij samen met zijn directie, het management en de arbodienstverleners zorgt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden bij SRO.

Om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid gaat de Arbeidsomstandighedenwet veranderen. Demissionair minister Asscher geeft in deze video een toelichting op de aankomende wetswijziging, die op dat moment (najaar 2016) nog niet door de Eerste Kamer was goedgekeurd.

Webinars terugkijken

Over de aanpassingen in de Arbowet worden webinars georganiseerd voor werknemers, werkgevers en arboprofessionals. Bekijk de agenda voor een overzicht van de komende activiteiten. Of bekijk en luister de eerdere webinars terug:

Documenten