Actueel

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

Om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid, gaat de Arbeidsomstandighedenwet veranderen. De wijziging van de Arbowet heeft onder meer gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts en de inspanningen die verschillende partijen moeten leveren om beroepsziekten te voorkomen. De belangrijkste veranderingen staan in het nieuwsbericht over de wetswijziging Arbowet.

De actuele ontwikkelingen rondom en de achtergronden bij de wetswijziging staan op deze pagina bij elkaar. De wetswijziging zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden.Tot  het moment dat deze nieuwe wet in werking treedt gaan de teksten elders op de website nog uit van de nu geldende Arbeidsomstandighedenwet.

Huidige wetgeving

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, wordt de communicatie rondom een aantal zaken uit de huidige wet verbeterd. Het gaat dan om de rol van de bedrijfsarts, de maatwerk- en vangnetregeling en de rechten en plichten van vaste en niet-vaste medewerkers.

Partners

De volgende partijen denken met het ministerie van SZW mee bij (de invoering van) de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet: AWVNFNV, Inspectie SZWKwaliteit op Maat, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NSPOH, NVAB, NVvANVVKOVAL, SGBO en VNO/NCW.

Animaties en video's

Over arbozorg wordt een aantal animaties gemaakt om de wetgeving op een eenvoudige manier uit te leggen. Verder zijn er video's beschikbaar ter inspiratie en om te delen.

Iedere werkgever moet zich bij het uitvoeren van het Arbobeleid en verzuimbeleid laten ondersteunen door een of meer deskundigen. Hij heeft de keuze tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling. In deze animatie wordt uitgelegd bij welke taken ondersteuning verplicht is. De verschillen tussen beide regelingen komen aan bod.

service terminal rotterdam

General Manager Arjan Donatz en hr-coördinator Kitty Schoovers vertellen in deze video op een inspirerende manier hoe preventie en arbozorg zijn georganiseerd bij de Service Terminal Rotterdam (STR).

promotievideo arbozorg

Een promotievideo over het zelf organiseren van arbozorg, waarin een vindingrijke hr-manager een manier heeft gevonden om werknemers aan te moedigen regelmatig van houding te veranderen.

moeder rietdekker

Een frisse blik op de werkvloer kan risico’s en preventiemogelijkheden aan het licht brengen die werkgevers en werknemers zelf misschien niet zien. De moeder van een glazenwasser en de moeder van een rietdekker volgden hun zoons en bekeken waar ruimte was voor verbetering.

Wienerberger is marktleider op het gebied van keramische bouw- en bestratingsmaterialen. Het bedrijf heeft in Nederland een hoofdkantoor en 16 productielocaties, die gezamenlijk ruim 750 medewerkers tellen. De Inspiratie bij Wienerberger is gefilmd bij de dakpannenfabriek Janssen- Dings in Tegelen en geeft een toelichting op de Arbo aanpak, die zich specifiek richt op het verbeteren van de mentale veerkracht van medewerkers.

ING inspiratievideo

De ING Bank heeft het Programma Onbekend Talent, dat zorgdraagt voor werk bij ING voor mensen met een arbeidsbeperking. Caroline Schreuder vertelt in deze Inspiratievideo hoe zij bij de ING is komen te werken en welke ondersteuning zij heeft gekregen van en in de organisatie. Peter Don, manager van het programma, vertelt over het belang van het programma voor de ING en over de ondersteuning en arbozorg, die werknemers met een arbeidsbeperking krijgen.

Webinars

Over de aanpassingen in de Arbowet worden ook webinars georganiseerd voor werknemers, werkgevers en arboprofessionals. Bekijk en luister de webinars terug. U kunt ook de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden van de webinar voor werknemers en werkgevers downloaden. Een document met  de meest gestelde vragen en antwoorden van de webinar voor arboprofessionals is ook beschikbaar.

Documenten

Zie ook