21 april Minisymposium stoffen

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Organisatie door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; VNO-NCW; de VNCI; en de WECF

Op woensdag 21 april 2021 organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen met VNO-NCW, de VNCI en de WECF, het halfjaarlijkse minisymposium Stoffen.

Dit jaar is het thema van het symposium: het Veiligheidsinformatieblad en de kansen en knelpunten die dit biedt voor gezond werken met stoffen. Tijdens het symposium is er een paneldiscussie, wordt er ingegaan op praktijkervaringen, en worden instrumenten en communicatie rondom het Veiligheidsinformatieblad besproken. Ook deelnemers worden gevraagd om het gesprek aan te gaan!

Meld je aan