25 februari ARBO-event: De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online (organisatie door SBI Formaat)

Na een bijzonder jaar waarin corona op grote schaal zijn intrede deed in de maatschappij en ook op de werkvloer is het nu belangrijk dat er uitgebreid aandacht komt voor het opnemen van corona in de RI&E. Wat zijn de risico’s en wat is de kwaliteit van de maatregelen die reeds zijn genomen?

In deze sessie wordt stilgestaan bij de risico’s van blootstelling aan virussen en bacteriën op de werkvloer. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vallen virussen en bacteriën onder het hoofdstuk ‘Biologische agentia’. In veel RI&E’s was voor dit onderwerp de afgelopen jaren (te) weinig aandacht. Naast het risico van het coronavirus kun je denken aan andere risico’s in de zorgsector zoals hepatitis, of bij medewerkers in het groen aan de ziekte van Lyme die via teken wordt overgebracht. Ook blootstelling aan legionella valt hieronder. Dit kan zitten in waterleidingen en vrijkomen bij bijvoorbeeld douchen. Belangrijk is dat ook deze risico’s worden opgenomen in de RI&E en de maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken in het plan van aanpak. Hierbij heeft de preventiemedewerker en ook de medezeggenschap een belangrijke rol.

Na deze sessie heb je inzage in de diverse risico’s van corona en andere biologische agentia en ideeën hoe je deze op een goede manier kunt meenemen in de RI&E en het plan van aanpak.

Deze sessie wordt verzorgd door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid & Gezondheid bij SBI Formaat.

Kijk voor meer informatie op de website.