21 januari Webinar: Inzet van normalisatie voor een gezonde en veilige werkomgeving

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online (organisatie door NEN)

NEN legt al jaren afspraken, eisen en protocollen vast in normen. Zo zorgen ze ervoor dat de werkomgeving steeds gezonder en veiliger wordt. Wilt u weten hoe u impact kunt maken door mee te werken aan (internationale) afspraken voor een gezonde en veilige werkomgeving? Op donderdag 21 januari 2021 organiseert NEN een webinar Gezond & Veilig werken waar ook u aan kunt deelnemen!

Programma
Aan de hand van verschillende voorbeelden blikken ze terug op het afgelopen normalisatiejaar en de impact hiervan op gezond en veilig werken. Daarnaast kijken ze vooruit en delen actuele ontwikkelingen aan de hand van drie thema’s gedurende interactieve sessies. Tijdens een interactief gesprek wordt onderzocht wat normalisatie kan betekenen voor de volgende drie thema’s:

  • Risico's blootstelling gevaarlijke stoffen
  • Samenwerking mens en machine
  • Het nieuwe thuiswerken

Aanmelden