02 oktober Symposium ‘Maak werk van Kwaliteit’

Activiteitendata
-
Jaarbeurs Media Plaza in Utrecht

Op vrijdag 2 oktober 2020 vindt het slotsymposium ‘Maak werk van Kwaliteit’ van de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde plaats in de Jaarbeurs Media Plaza in Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen vindt het symposium in aangepaste vorm plaats volgens de richtlijnen van het RIVM. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Op 31 mei 2018 is de Kwaliteitstafel van start gegaan voor een periode van twee jaar. Het doel van de Kwaliteitstafel was om de instroom in de beroepen van bedrijfs- en verzekeringsarts te verhogen door middel van het bevorderen van een duurzame kennis- en kwaliteitsontwikkeling. Tevens was de opdracht om te komen tot een uitvoerbaar en gedragen model voor de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid.

Dit symposium is het laatste evenement dat door de Kwaliteitstafel wordt georganiseerd. Tijdens deze afsluitende bijeenkomst presenteren we het advies dat aan de staatssecretaris wordt overhandigd en wordt aandacht besteed aan alle activiteiten en producten die in de afgelopen twee jaar tot stand zijn gekomen, zoals een brochure over de maatschappelijke meerwaarde en de kennisagenda.

Het programma start om 13.00 uur en wordt rond 16.30 uur afgesloten met een borrel. Het exacte programma volgt nog.

Aanmelden voor het evenement kan via deze link. Er is in de Jaarbeurs plaats voor 100 deelnemers. Het symposium is ook online te volgen. In beide gevallen is het nodig om je aan te melden.