23 maart Themamiddag omgaan met flexibele medewerkers

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Den Haag

Update:

In verband met de recente ontwikkelingen en maatregelen rondom het Coronavirus, is besloten deze themamiddag uit te stellen. Zodra er een nieuwe datum bekend, informeren wij u hier graag over. We hopen u dan in betere omstandigheden als deelnemer te mogen begroeten!

Hartelijke groet en blijf gezond,

Het programmateam Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

We gaan vanuit het programma ‘Eerlijk, Gezond en Veilig Werk’ graag met u in gesprek: hoe betrek je flexibele medewerkers op een dusdanige manier dat ze voor langere tijd voor je willen blijven werken of graag terugkomen? Denk en praat mee tijdens de sessie en ga naar huis met concrete handvatten om deze medewerkers te binden en hen een eerlijke, gezonde en veilige werkplek te bieden.

Bespreken van goede voorbeelden

In deze bijeenkomst staan twee goede voorbeelden centraal:

  1. Achmea vertelt over de Werkcode die in de verzekeringsbranche is afgesloten. Acht partijen zetten zich hiermee in voor gelijkwaardige beloning van flexwerkers en werknemers met gelijk werk. We gaan interactief aan de slag om te ontdekken wat de geleerde lessen zijn en waarom dit voor andere branches ook een goed idee zou kunnen zijn.
  2. Doorzaam gaat in op het initiatief “de Duurzame Uitzendkracht” en meer in het bijzonder op het pilotproject met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) op zowel fysiek als psychosociaal terrein. Met een kosten-batentool blijkt goed werkgeverschap ook voor uitzendkrachten lonend te zijn. Samen bekijken we daarna hoe zo’n project aangepakt kan worden en hoe dit toepasbaar is in andere branches en bedrijven.

Eerder organiseerde het Programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk tijdens de Landelijke Bijeenkomst een werksessie over dit onderwerp.

Meldt u direct aan via eerlijkgezondenveilig@minszw.nl om zeker te zijn van deelname. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.

Datum: nader te bepalen
Plaats: Den Haag

Na aanmelding ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomst een uitgebreider programma en routebeschrijving naar de locatie.

Het belang van een gelijke behandeling op de werkvloer

In Nederland heeft iedereen recht op eerlijk werk in een gezonde en veilige werkomgeving. Dit geldt niet alleen voor medewerkers met een vast contract, maar voor alle werkenden binnen een bedrijf of organisatie. Dit is echter niet overal vanzelfsprekend geregeld. Flexibele medewerkers krijgen voor hetzelfde werk niet altijd hetzelfde betaald. Ook lopen ze meer risico’s op het werk en nemen ze minder vaak deel aan trainingen en opleidingen. Het programma ‘Eerlijk, Gezond en Veilig Werk’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gaat graag in gesprek met werkgevers-, werknemers- en brancheorganisaties, over de vraag hoe kan worden bevorderd dat alle werkenden in een organisatie, ook uitzend-, oproep- of tijdelijke krachten, kunnen werken onder gelijke voorwaarden.

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten voor een inspirerende themamiddag!