07 november Bijeenkomst Veilig werken met Chroom-6

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Spijkenisse

Innovatiekracht in Spijkenisse

Eén op de zes werknemers komt in aanraking met gevaarlijke stoffen tijdens het werk. Om ziekte te voorkomen is het van belang dat veilig werken met gevaarlijke stoffen voorop staat. Wat betekent dit concreet als er gewerkt wordt met chroom-6? Om over deze vraag met elkaar in gesprek te gaan, organiseren het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point op donderdag 7 november de bijeenkomst Veilig Werken met [Chroom-6]. De bijeenkomst is bedoeld voor Rijksopdrachtgevers, -opdrachtnemers, brancheorganisaties en arbodeskundigen van uitvoerende bedrijven.

Tijdens de bijeenkomst praten we u graag bij over de laatste stand van zaken en bieden we u ruimte om te leren van elkaars praktijkervaringen. We gaan in op vragen als: wat zijn uw verantwoordelijkheden als opdrachtgever of aannemer? Welke werkprocessen moeten worden verricht om de veiligheid te waarborgen? En welke beschermende maatregelen komen daarbij kijken? Dit is slechts een voorschot op de discussie. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar de vragen die u heeft.

Aanmelden

Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 17.00 uur in Innovatiekracht te Spijkenisse. Bekijk de uitnodiging voor meer informatie. Hierin vindt u ook het programma en de aanmeldknop. Meldt u zich zo snel mogelijk aan, want het aantal plaatsen is beperkt (vol = vol). Na aanmelding volgt meer informatie over het programma en inschrijving voor de expertsessies.