15 november Praktijkdag voor Veiligheidskundigen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Nader te bepalen

De precieze locatie en het exacte tijdstip is nog nader te betpalen.

Nóg een dag voor veiligheidskundigen. We hebben al vakdagen, congressen, vakgroepen, de BOG en alles wat daaruit voortvloeit. Toch krijgt het bestuur van NVVK regelmatig de vraag: “Waarom wordt er niet eens iets georganiseerd voor de veiligheidskundige vakman op de werkvloer, die persoon die met z’n laarzen in de modder staat en met zijn neus in de praktijk zit?”

Toelichting van het bestuur van NVVK, de organisatie van de praktijkdag:
"Op deze vraag willen we inspelen door het organiseren van een Praktijkdag voor Veiligheidskundigen. Wij vinden het belangrijk om wetenschap en werkvloer veel meer met elkaar te verbinden. Kennis en kunde versterken elkaar, wat kan leiden tot nieuwe inzichten. Toch blijkt het in de praktijk lastig om de twee te combineren. De wetenschap ontwikkelt theorieën en inzichten met het oog op de praktijk, maar ‘de werkvloer’ worstelt vaak met de vraag hoe ze deze kennis daadwerkelijk kunnen toepassen. Er is dus een kloof. Zonde, want veiligheidskunde is niet alleen een wetenschap en wordt juist op de werkvloer bedreven.

We hebben daarom al de inmiddels bekende ‘KennisLabs’, waarin experts de vertaalslag maken van wetenschap naar werkvloer. KennisLabs zijn bijeenkomsten van een of twee dagen, waarbij op wetenschappelijk niveau een invalshoek wordt geboden voor het kijken naar en nadenken over veiligheid. De bijeenkomsten worden meestal goed bezocht en zijn gericht op wetenschappelijk opgeleide veiligheidskundigen. Maar 75% van onze leden is MKV’er. De vragen over praktijkdagen blijven daardoor komen.

Als bestuur is het onze taak om te faciliteren voor onze leden. Nu blijkt dat er vraag is naar praktijkdagen, pakken we deze handschoen dan ook graag op. Maar hoe, wat, waarom en wanneer? Op de vraag naar het ‘wanneer’ hebben we in verband met de drukke agenda’s een voorlopig antwoord. We hopen in 2019 drie dagen te plannen. We denken daarbij aan 17 mei, 20 september en 15 november. Deze data staan nog niet vast, maar vormen een eerste aanzet om alvast ruimte vrij te maken. Op de overige vragen hopen we samen met onze leden het antwoord te vinden. Daarom zullen we tijdens het NVVK-congres in Papendal zichtbaar aanwezig zijn. We zijn benieuwd naar uw ideeën over het nut, de opzet, inhoud, vorm, doelgroep en locatie van zo’n praktijkdag. Kortom: om optimaal in te kunnen spelen op de vraag naar een praktijkdag, willen we deze samen met onze leden vormgeven. Daarbij is ook uw mening heel belangrijk. Kom dus tijdens het congres zeker langs onze ‘vragenplek’ en wissel met ons van gedachten over uw ideale Praktijkdag voor Veiligheidskundigen!"

Meer informatie kan je vinden op de website van NVVK.