12 september Themamiddag Aanpak blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Landgoed Zonheuvel

Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP, Doorn

Op deze themamiddag, georganiseerd door SBI-Formaat, gaan we in gesprek met elkaar over de aanpak van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De Arbowetgeving vormt de basis voor het voeren van een verantwoord beleid ten aanzien van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het uitgangspunt hierbij is een goede (verdiepende) RI&E waarin de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op een juiste manier wordt geïnventariseerd. Hierbij komt de rol van de diverse spelers in het bedrijf aan de orde zoals de directie, de OR, de preventiemedewerker en de medewerker zelf. En daarnaast de rol van de bedrijfsarts en de arbeidshygiënist.

Naast het aanpakken van de risico’s volgens de STOP-methode (Substitutie, Technische maatregelen, Organisatorische maatregelen en Persoonlijke beschermingsmiddelen) is het geven van voorlichting en instructie en het bijhouden van register van gevaarlijke stoffen van groot belang. Daarnaast ook het bijhouden van blootstelling aan o.a. kankerverwekkende stoffen op het niveau van de individuele medewerker.

Na een inhoudelijke introductie gaan we aan thematafels in gesprek met elkaar aan de hand van diverse stellingen en praktijksituaties. Aan het einde van de dag delen we de uitkomsten met elkaar. We hanteren deze dag een maximaal aantal deelnemers zodat we goed met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Bekijk de website voor meer informatie over de themamiddag en om aan te melden.