24 juni Themamiddag cao-naleving

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Utrecht

Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6, Utrecht

Afspraak is afspraak: hoe verbeteren we de naleving van cao's?

Op 24 juni organiseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een themamiddag over cao-naleving in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Het ministerie nodigt alle sociale partners, cao-handhavers en andere betrokkenen van harte uit om mee te praten en mee te denken over het verbeteren van de naleving van cao-afspraken van uiteenlopende branches en sectoren. Tijdens deze themamiddag worden preventie, voorlichting, bewustwording en handhaving van cao-afspraken interactief behandeld.

In deelsessies wordt er gesproken over de verschillende manieren waarop afspraken over cao-naleving kunnen worden vormgegeven, het verbeteren van de leesbaarheid van cao’s, een best practice uit de praktijk en de samenwerking met de Inspectie SZW bij cao-naleving. Daarnaast zullen interessante sprekers een nieuw licht werpen op de thematiek van naleving.

Programma

12:30 – 13:00 uur Inlooplunch
13:00 – 14:00 uur Plenaire gedeelte (welkomstwoord en uitleg van de middag door Marga Rijerse, lezing door Rick van Baaren & Matthijs van Leeuwen)
14:00 – 15:00 uur Eerste ronde deelsessies
15:00 – 15:15 uur Pauze
15:15 – 16:15 uur Tweede ronde deelsessies
16:15 – 16:45 uur Plenaire afronding
16:45 – 17:15 uur Afsluitende borrel

Deelsessies

Belofte maakt schuld: naleving cao-afspraken - UAW

Van intentieverklaringen tot complete toezichtsorganen: cao’s kunnen uiteenlopende afspraken over naleving bevatten. Deze sessie presenteert aan de hand van praktijk­voor­beelden de resultaten van een onderzoek van SZW naar nalevingsbepalingen in bedrijfstak­cao’s. We gaan in gesprek met de deel­ne­mers: hoe is dit in jullie cao geregeld, hoe pakt dit uit in de praktijk, wat kan er eventueel beter en wat raad je juist iedereen aan?

Workshop cao in begrijpelijke taal

Cao-teksten zijn niet altijd gemakkelijk te begrijpen voor werknemers en werkgevers. Daarom werken cao-partijen in steeds meer branches en sectoren aan een cao in begrijpelijke taal. In deze workshop leert u een aantal concrete schrijfregels om uw cao-teksten begrijpelijk te maken. Ook gaat u aan de slag met een cao-tekst. U ervaart hoe u een moeilijke juridische tekst in begrijpelijke taal schrijft. De workshop is interessant, onthutsend en grappig en voor veel mensen een eyeopener.

Publiek-private samenwerking bij cao-naleving - Inspectie SZW

De Inspectie SZW kan cao-partijen in bepaalde gevallen ondersteunen bij de handhaving van de naleving van cao’s. In deze sessie vertelt de Inspectie SZW hoe zij daarbij te werk gaat, wat van partijen wordt verwacht en wat zij van de Inspectie kunnen verwachten. 

Het opzetten van een eigen controleorgaan – voorbeelden uit de praktijk

Marianna Clarijs van Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging en Remco Wasser van Sociaal Fonds Taxi vertellen over hun ervaringen met het toezicht op de naleving van cao-bepalingen. Wat komt er allemaal kijken bij het opzetten van een controleorgaan door sociale partners? Wat zijn de verschillende manieren om dit vorm te geven? Zij gaan graag met de deelnemers in gesprek over de geleerde lessen en goede voorbeelden uit de praktijk.

Voor meer informatie kunt u terecht op: eerlijkgezondenveilig@minszw.nl