19 juni Conferentie: Samenwerken aan veiligheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
DeFabrique

DeFabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad Directeuren Veiligheidsregio en het Instituut Fysieke Veiligheid nodigen u en uw crisispartners uit voor de landelijke conferentie: Samenwerken aan Veiligheid: Een toekomstbestendig Crisisbeheersingsnetwerk op woensdag 19 juni 2019 te Utrecht.

De sterk veranderende en zich continu ontwikkelende maatschappij brengt nieuwe en onbekende risico’s met zich mee. De effecten van klimaatverandering, energietransitie, toenemende digitale vervlechting, ondermijning, buitenlandse inmenging, maar ook instabiliteit aan de grenzen van Europa maken dat we dynamisch moeten inspelen op nieuwe uitdagingen.

De zorg voor een veilige samenleving kan de overheid niet alleen dragen. Om voorbereid te zijn op huidige en toekomstige risico’s is samenwerking van levensbelang. Crisisbeheersing op regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau krijgt pas optimaal vorm wanneer politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en ministeries samen met partners als defensie, waterschappen en vitale bedrijven op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen. Persoonlijke en duurzame relaties zijn – als het erop aankomt - cruciale succesfactoren.

De crisisbeheersingsconferentie van 19 juni is gericht op het versterken van deze verbindingen. De rol en bijdrage van burgers, bedrijven en instellingen blijven hierbij uiteraard niet onderbelicht. Door vanuit de inhoud strategische vraagstukken in gezamenlijkheid voor te bereiden en hier met elkaar het gesprek over aan te gaan, door elkaars krachten te verkennen en te bundelen, bouwen we verder aan ons toekomstbestendig crisisbeheersingsnetwerk. Namens de Minister van Justitie en Veiligheid de heer Grapperhaus en dagvoorzitter mevrouw Verbeet heten de initiatiefnemers u van harte welkom.

Leidraad voor de dag

Leidraad voor de dag vormt de door de Minister van Justitie en Veiligheid uitgebrachte Agenda voor Risico- en Crisisbeheersing 2018 – 2021.

Programma

U kunt het volledige programma en de workshop thema’s op de website bekijken.

Doelgroep

Doelgroep is het strategisch-tactisch management- en beleidsniveau bij crisispartners aan overheidszijde (nationaal, regionaal, lokaal), vitale sectoren en andere partners in crisisbeheersing.

Locatie

DeFabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht.

Met de auto? Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen.
Met het openbaar vervoer? DeFabrique is vanaf station Maarssen op loopafstand bereikbaar (15 minuten wandelen) en op het station zijn OV-fietsen beschikbaar. Vanaf station Maarssen naar DeFabrique en v.v. wordt een pendeldienst aangeboden. Wenst u hiervan gebruik te maken? Geeft u dit a.u.b. aan ons door bij uw aanmelding. 

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via e-mail: kennisevents@ifv.nl, onder vermelding van ‘Samenwerken’. Daarbij ook organisatie, functie, eventuele aanmelding pendeldienst en dieetwensen doorgeven. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat we uitgaan van een maximum aantal deelnemers. Uiterlijk een week voor de conferentie ontvangt u een gedetailleerd programma. Bij aanvang van de conferentie kunt u uw voorkeur voor workshops kenbaar maken. 

Bent u zelf verhinderd?

Stuurt u deze uitnodiging dan door naar iemand anders van uw organisatie die binnen de doelgroep valt en voor wie deze conferentie interessant kan zijn. 

Vragen?

Heeft u vragen? Neemt u a.u.b. contact op met IFV Kennisevents, telefoon: 026 355 22 02,
e-mail: kennisevents@ifv.nl.