08 oktober Hoe werk jij veilig? #1 bouw

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Rijnmond Bouw

Nieuwsticht 10, 3113 BH Schiedam

Jaarlijks overlijden 3.000 mensen als gevolg van stoffenblootstelling op het werk. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden lag in 2017 op 613. Werken met gevaarlijke stoffen kan je ziek maken, en het gaat vaak om stoffen die je niet ruikt of ziet: zoals kwartsstof, houtstof, isocyanaten, lasrook en dieselmotoremissie.

Staat veilig werken met gevaarlijke stoffen op de agenda binnen jouw bedrijf? Wil je aan de slag met de STOP-strategie? En hoe zorg je voor een cultuurverandering op de werkvloer waarbij veilig werken vanzelfsprekend wordt? Kortom, Hoe werk jij veilig? Op 8 oktober slaan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volandis en Bouwend Nederland de handen inéén om antwoord te krijgen op deze vragen.

Samen met staatssecretaris Tamara van Ark (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) starten we deze middag met een rondleiding door opleidingsbedrijf Rijnmond Bouw in Schiedam.

We spreken door over concrete uitdagingen en oplossingen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen in de bouw. Maar vooral is er ruimte om jouw vragen, ervaringen en kennis uit te wisselen met collega's uit de sector. Onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam, met o.a.: Johan Timmerman (arbeidshygiënist bij Volandis), Frank Knotter (directeur Rijnmond Bouw), praktijkvoorbeelden, en experts.

Programma

13.30   Inloop met koffie en thee
14.00    Welkom door dagvoorzitter Marijke Roskam
14.10    Rondleiding bij Rijnmond Bouw met staatssecretaris Tamara van Ark
15.00    Welkom terug door dagvoorzitter
15.10    Gesprek met Johan Timmerman (specialist arbeidshygiëne bij Volandis), dr. Marius Rietdijk (universitair docent Gedragsverandering VU) en Chantal van Leuken (KAM-manager bij Van Wijnen)
15.30    Korte koffiepauze
15.40    Hoe werk jij veilig? In gesprek aan thematafel naar keuze. Deze kiest u op de dag zelf. 

  • Dr. Marius Rietdijk (universitair docent Gedragsverandering VU) over interventies en praktische handvatten om werknemers te motiveren en gedrag te sturen bij veiligheidsvraagstukken.
  • Johan Timmerman (specialist arbeidshygiëne bij Volandis) over de kansen en uitdagingen die komen kijken bij het aanpakken van gevaarlijke stoffen bij de bron.
  • Rimke Kerkhoff (arbeidshygiënist en veiligheidskundige bij Arbo Unie) over het aanpakken van gevaarlijke stoffen bij de bron aan de hand van risicobeperkende maatregelen.
  • Eelco Kuijpers (TNO) over stofsensoring en het meten van gevaarlijke stoffen op de werkvloer.
  • Peter Mols (Leerlingbegeleider bij Rijnmond Bouw) over het creëren van een veiligheidscultuur en het opleiden van de veilige werknemers van de toekomst
  • Pieter de Boer (Aboma) en Daan Beusker (Facilicom) over de ontwikkeling van een app om gevaarlijke stoffen op te sporen op de werkvloer.

16.25    Terugblik en afronding programma door dagvoorzitter
17.00    Borrel + informele Q&A met alle sprekers
 

Enthousiast? Meld je hier aan!