07 oktober Landelijk Arbo Congres

Activiteitendata

Het Landelijk Arbo Congres worden actualiteiten, handige wetenswaardigsheden en praktische tips voor arbobeleid op een interactieve manier onder de aandacht gebracht. De bezoeker krijgt handvatten aangereikt hoe om te gaan met uiteenlopende onderwerpen, zoals de wet- en regelgeving, duurzame inzetbaarheid, werkplezier en veilig en gezond werken.

Het Landelijk Arbo Congres is interessant voor arboprofessionals, waaronder arbo-coördinatoren, arbodeskundigen en –adviseurs, arbeids- en veiligheidsdeskundigen, consulenten en adviseurs HRM en sociale zaken, directeuren, (lijn)managers en OR-leden.

Kijk voor meer informatie over het congres op www.arbocongres.nl.