Netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig werken

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Datum:
Locatie:
Broodfabriek, Rijswijk

Schrijf je in voor de laatste grote bijeenkomst van het Programma Zelfregulering!

Wat zijn de succesfactoren voor het zelf organiseren van gezond en veilig werken voor branches en bedrijven in een groot aantal verschillende sectoren? Zien branches en bedrijven het zelf organiseren van gezond en veilig werken als ‘het nieuwe normaal’? Welke kennis uit de pilotprojecten brengt bedrijven en branches echt verder? En kunnen de voorlopers met elkaar meer branches en bedrijven enthousiast krijgen voor de beweging die in gang is gezet? Deze vragen staan centraal tijdens de netwerkbijeenkomst van het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW op woensdag 27 september in de Broodfabriek te Rijswijk. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor brancheorganisaties, bedrijven en alle betrokken partners van het programma.

Tijdens de netwerkbijeenkomst delen organisaties waar ze nu staan en hoe het zelf organiseren en borgen van gezond en veilig werken door branches en bedrijven kan vergroten en versterken. Deze bijeenkomst markeert ook het einde van ondersteuning van branches en bedrijven door het programmabureau Zelfregulering.

Deelnemers aan de bijeenkomst gaan interactief aan de slag aan de hand van workshops, ronde tafels en presentaties van praktische voorbeelden en goede praktijken en vanuit verschillende perspectieven. Met ruime aandacht voor de thema’s waar in de afgelopen periode veel aandacht aan is besteed: gezond en veilig werken in de keten, de veranderende arbeidsmarkt, opleiding en onderwijs en vooral ook veel aandacht voor cultuur en gedrag.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken.