Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Lees meer over cookies.

Arbodeskundige

Arbodeskundige

Deskundig arbo-advies

Bedrijven hoeven niet altijd meer aangesloten te zijn bij een arbodienst als daar een afspraak over is in de cao of met de medezeggenschap. Wel moeten zij zich laten ondersteunen door een gecertificeerde arbodeskundige. Deze geeft adviezen over het verbeteren van arbeidsomstandigheden en een zorgvuldige begeleiding van zieke werknemers.

Wanneer kiezen voor een arbodeskundige?

Een bedrijf moet zich in elk geval laten bijstaan door een arbodeskundige. Dit kan een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige zijn. Bedrijven kunnen zelf beslissen of ze de deskundigheid inhuren via een arbodienst (vangnetregeling) of zelf organiseren (maatwerkregeling).

Een bedrijf heeft een gecertificeerde arbodeskundige nodig voor:

  • verzuimbegeleiding
  • het arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO of PMO) 
  • functiegerichte aanstellingskeuringen

Om tot de keuze voor een dienstverlener te komen, kan een stappenplan uitkomst bieden.

Aandachtspunten arbodeskundige

  • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en de werkgever moeten overeenstemming hebben over de keuze om deskundigheid zelf te organiseren. Of er moet een cao-afspraak over zijn. Anders geldt automatisch de vangnetregeling. 
  • Eigen medewerkers mogen ook worden ingezet als gecertificeerd arbodeskundige. Dit kan echter alleen indien schriftelijke overeenstemming is bereikt met de vakbond, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.
  • Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) laten toetsen door een arbodeskundige. 
  • In de RI&E moet staan hoe werknemers toegang hebben tot arbodeskundigen, zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige.
  • Bedrijven met 25 of minder werknemers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen, mits deze bedrijven met een door de branche erkend RI&E-instrument werken.

Klik hier voor een lijst van interne en externe Arbodiensten.

Stuur door Delen